Zaangażowanie społeczne

- o zasięgu regionalnym oraz międzynarodowym -

Zaangażowanie społeczne, świadomość ekologiczna oraz zrównoważony rozwój

Czujemy się odpowiedzialni, nie tylko wobec naszych pracowników, ale również wobec środowiska. Dlatego też nasze działania można określić jako zrównoważone, społeczne oraz odpowiedzialne oraz o zasięgu regionalnym.

Podstawą tych działań jest program „Corporate Social Responsibility".

Wspieramy regionalne stowarzyszenia sportowe, zakłady pracy chronionej, inicjatywy związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i festyny miejskie w najbliższej okolicy. Dochód zebrany w ramach loterii oraz zbiórek w obrębie naszego przedsiębiorstwa jest przekazywany na rzecz ośrodków dla dzieci, zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. W okresie świątecznym, zamiast wysyłać podarunki naszym partnerom biznesowym, przekazujemy określoną sumę pieniężną w ramach każdej wysłanej kartki, w roku 2019 na rzecz dzieci hospicjum „Sonnenhof” w Berlinie, a w tym roku na rzecz stowarzyszenia zajmującego się osobami bezdomnymi „Berliner Obdachlosenhilfe e.V.".

Dzięki inicjatywie naszego klienta w roku 2019 nawiązaliśmy współpracę z rodzinnym zakładem pszczelarskim „Honigprinz” i w czego następstwie stworzyliśmy na terenie naszego przedsiębiorstwa nowy dom dla kolejnych rodzin pszczelich. Dochód ze sprzedaży miodu zostanie przekazany na kolejne cele charytatywne, a dodatkowo w ramach małego świątecznego podarunku nasi pracownicy oraz pracowniczki otrzymają również w tym roku słoiczek miodu.

Również w 2020 roku chcielibyśmy sprawić radość dzieciom pokrzywdzonym przez los i rozświetlić ich oczy w okresie świątecznym. Aby tego dokonać wspieramy akcję dobroczynną „Święta Bożego Narodzenia w pudełku po butach 2020”. W ramach tej akcji nasi pracownicy i pracowniczki sporządzili mniejsze i większe prezenty, składające się z mazaków, maskotek oraz innych nieużywanych zabawek. Podarunki te zostały zapakowane do kartonów po butach i przekazane potrzebującym dzieciom. Dziękujemy wszystkim pracownikom i pracowniczkom, którzy umożliwili realizację tego projektu.

Działanie oparte na świadomości ekologicznej zaczyna się już przy wyborze dostawcy. Współpracujemy z partnerami, którzy używają przyjaznych środowisku materiałów oraz zobowiązują się do częściowo neutralnej pod względem emisji CO2 produkcji oraz łańcucha dostaw.

Zwracamy również uwagę, aby materiały zużywalne, których używamy były zarówno ekologiczne, jak i wydajne. Tym samym codziennie stoimy przed wyzwaniami, z którymi sobie jednak w ostatnich latach dobrze radzimy.

Cieszymy się, że udało nam się zrealizować wszystkie cele zaplanowane na rok 2020:

 • Dzięki wykorzystaniu przyjaznym środowisku materiałom zredukowaliśmy zużycie plastiku wykorzystywanego do wypełniania przesyłek o 9,90 ton
 • Dzięki wykorzystaniu papieru pochodzącego z recyklingu zużyliśmy 13 ton mniej papieru
 • Dzięki zastąpieniu palet drewnianych paletami papierowymi zużyliśmy blisko 700 ton mniej drewna
 • Dzięki zastosowaniu biodegradowalnych środków czyszczenia na bazie mikroorganizmów zredukowaliśmy o 2120 litrów użycie środków chemicznych
 • Użycie filtrów instalacji wentylacyjnej na powierzchni całego magazynu zapewnia zalecaną przez WHO jakość powietrza (20 μg/ m³ jako Ø/rok)
 • Odzież robocza naszych pracowników jest wykonana wg. standardu „Oeko-Tex“, dzięki czemu zawiera znacznie mniej środków chemicznych zgodnie z normami prawnymi i jest wytwarzana w przyjaznych producentom odzieży warunkach społecznych.

Dale cele związane z ochroną zdrowia i środowiska zostały ustalone i będą krok po kroku realizowane.

Przykłady naszego zaangażowania społecznego:

Weihnachten im Schuhkarton
Logo boh hochauflösend
Fahrradfibel PL
Sponsorenlauf PL
Müllsammelaktion
Umwelturkunde
Honig
Kinderheim
Spenden
Fuball Vignette

O historii naszego rozwoju dowiesz się więcej, oglądając ten film:

Bildmotiv für Video Globale Seite V02

Nasza recepta na sukces

Wiodące marki oraz wieloletnie partnerstwo:

 • Asos
 • Wine Wine
 • Nm Nm
 • Just Just
 • Mm Mm
 • Cosnova Cosnova
 • Banana Banana