Proces rekrutacji

Przejrzysty proces rekrutacji jest dla nas bardzo istotny, wszystkie jego kroki powinny być dla Ciebie przejrzyste.

Wszystkie kroki procesu rekrutacji są widoczne na poniższej grafice:

Bewerbungsprozess PL

1) Wpłynięcie podania

Pierwszy krok należy zawsze do Ciebie. Jak tylko otrzymamy Twoje podanie, zostanie ono sprawdzone przez dział rekrutacji z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych. Ponieważ każde wolne stanowisko cechuje się różnymi wymaganiami, każde podanie rozpatrujemy indywidualnie. Poza Twoim doświadczeniem zawodowym, wykształceniem oraz świadectwami liczą się dla nas przede wszystkim Twoja motywacja, zaangażowanie oraz zainteresowanie. Jeżeli Twój życiorys oraz motywacja będą zgodne z naszymi oczekiwaniami, zaprosimy Cię na rozmowę lub - w przypadku kandydatów na pracowników magazynu - na grupowe spotkanie informacyjne.

2) Poznanie kandydata

a) White Collar / Office

Jeżeli Twoje podanie przekona dział rekrutacji, zostanie ono przekazane do działu docelowego. Jeżeli on również uzna je za przekonywujące, zostaniesz zaproszony na rozmowę w naszym oddziale w Großbeeren. Rozmowa jest okazją, żeby Cię lepiej poznać. Podczas rozmowy otrzymasz również szczegółowe informacje nt. Twojego przyszłego stanowiska pracy oraz oczekiwań z nim związanych. Jeżeli nasze oraz Twoje wyobrażenia będą zgodne, z przyjemnością powitamy Cię jako nowego członka naszego zespołu. Przed podpisaniem umowy otrzymasz jej spersonalizowaną kopię w formacie PDF.

b) Blue Collar / pracownicy magazynu

Również w przypadku pracowników magazynu obowiązuje zasada: Jeżeli Twoje podanie pasuje do profilu stanowiska, zaprosimy Cię na grupowe spotkanie informacyjne, połączone z rozmową kwalifikacyjną. Podczas spotkania informacyjnego pokażemy Ci nasz oddział oraz świat Ingram Micro. Z przygotowanej w tym celu prezentacji dowiesz się wszystkich istotnych informacji o naszym przedsiębiorstwie oraz naszych klientach. Jakich ogólnych zasad należy przestrzegać podczas wykonywania pracy? Również te informacje zostaną Ci przekazane bezpośrednio w naszym oddziale. Jeżeli po zapoznaniu się z ogólnymi zasadami uda Ci się zdać krótki test ich znajomości oraz test podstawowej znajomości języka niemieckiego, nie stoi nic więcej na przeszkodzie, żebyś odbył rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli podczas rozmowy zarówno Twoje, jak i nasze oczekiwania będą zgodne, z przyjemnością uzgodnimy z Tobą termin w celu podpisania umowy o pracę.

3) Podpisanie umowy o pracę

a) White Collar / Office

Podpisanie umowy odbywa się w obecności pracownika działu kadr. Podczas spotkania będziesz mógł również oddać wszystkie brakujące dokumenty. Każdy pracownik otrzymuje indywidualny plan wdrażający, który otrzymasz krótko przed rozpoczęciem stosunku zatrudnienia. Tym samym będziesz mógł się przygotować do nowo powierzonych zadań.

Cieszymy się, że już niedługo do nas dołączysz!

b) Blue Collar / pracownicy magazynu

Podczas spotkania grupowego dla pracowników magazynu poznasz swoich nowych kolegów, a pracownik działu rekrutacji podpisze z Tobą umowę. Po podpisaniu umowy omówimy z Tobą dalszy przebieg, aż do rozpoczęcia pracy. Kilka dni przed Twoim pierwszym dniem pracy, podczas spotkania przygotowawczego (Induction Day), otrzymasz wszystkie potrzebne informacje. Specjalnie przeszkolony trener pokaże i wytłumaczy Ci Twoje nowe zadania, otrzymasz również ubranie robocze. W kolejnych dniach zostaniesz przeszkolony w obrębie działu docelowego. W zdobywaniu wiedzy pomogą Ci specjalnie przeszkoleni pracownicy.

Cieszymy się, że już niedługo do nas dołączysz!

Dodatkowe wskazówki, które są dla nas istotne:

W pracy mówimy sobie po imieniu. Niezależnie od stanowiska w hierarchii przedsiębiorstwa traktujemy się na równi i z szacunkiem i tym samym zapewniamy przyjazną atmosferę pracy.

Jak tylko umowa zostanie podpisana przechodzimy z formalnej formy "Pan/Pani", używanej w komunikacji pisemnej na bardziej koleżeńską formę mówienia sobie po imieniu.

Wszystkie Twoje dokumenty oraz dane będą przechowywane z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych.

O historii naszego rozwoju dowiesz się więcej, oglądając ten film:

Bildmotiv für Video Globale Seite V02

Nasza recepta na sukces

Wiodące marki oraz wieloletnie partnerstwo:

  • Asos
  • Wine Wine
  • Nm Nm
  • Just Just
  • Mm Mm
  • Cosnova Cosnova
  • Banana Banana