Impressum

Informacje zgodnie z § 5 ustawy o mediach telekomunikacyjnych (niem. Telemediengesetz):

Ingram Micro CFS Germany GmbH

An der Anhalter Bahn 6

14979 Großbeeren

reprezentowany przez:

Carsten Bernstein, Dietmar Schenzel

Kontakt:

Telefon: +49 33701 269 60001

Telefax:+49 33701 269 60699

E-mail: cfsde.sales@ingrammicro.com

Wpis do rejestru: wpis do rejestru handlowego

Sąd prowadzący rejestr: sąd rejonowy w Poczdamie

Numer rejestru: HRB 21529 P

Numer identyfikacji podatku obrotowego zgodnie z §27a ustawy o podatku obrotowym (niem. Umsatzsteuergesetz):

Do 31.12.2017: DE183868712

Od 01.01.2018: DE310598104

Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 państwowej umowy o transmisji nadawczej (niem. RStV):

Carsten Bernstein, Ingram Micro CFS Germany GmbH, adres jak wyżej

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za publikowane treści

Treści naszej strony internetowej zostały utworzone z wielką starannością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za poprawność, kompletność oraz aktualność publikowanych treści. Jako usługodawca zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy telekomunikacyjnej (niem. TMG) odpowiadamy za publikowane na tej stronie treści zgodnie z ogólnym ustawodawstwem. Zgodnie z §§ 8 - 10 ustawy telekomunikacyjnej (niem. TMG) jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do kontroli przesyłanych lub zapisanych informacji obcego pochodzenia lub dochodzenia okoliczności, które mogłyby wskazywać na czynności niezgodne z prawem. Obowiązek usunięcia lub zablokowania możliwości wykorzystania informacji wg. ogólnego ustawodawstwa pozostaje nienaruszony. Związana z tym odpowiedzialność możliwa jednak dopiero od momentu poinformowania o konkretnym przypadku złamania prawa. W przypadku stwierdzenia zaistnienia złamania prawa poszczególne treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do stron zewnętrznych osób trzecich i tym samym nie mamy wpływu na ich treść. Tym samym nie ponosimy za treści obcego pochodzenia odpowiedzialności. Za treści podlinkowanych stron jest odpowiedzialny dany usługodawca lub operator. W momencie podlinkowania stron obcego pochodzenia strony te zostały sprawdzone pod kątem możliwości naruszenia prawa. W momencie podlinkowania nie rozpoznano na stronie treści naruszających prawo. Nie jest możliwe ciągłe kontrolowanie treści podlinkowanych stron bez konkretnych wskazówek łamania prawa. W przypadku stwierdzenia zaistnienia złamania prawa poszczególne linki zostaną niezwłocznie usunięte. Treści utworzone przez operatora strony oraz dzieła na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie oraz każdego rodzaju wykorzystanie poza przepisami zawartymi w prawie autorskim wymaga pisemnej zgody danego twórcy czy autora. Pobieranie oraz kopiowanie tych stron jest dozwolone wyłącznie w celach prywatnego, niekomercyjnego użytku. Jeżeli treści strony nie zostały utworzone przez jej operatora, obowiązują prawa autorskie osób trzecich. W szczególności oznaczone są treści należące do osób trzecich. Jeżeli spostrzegą Państwo mimo wszystko naruszenie prawa autorskiego, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. W przypadku stwierdzenia zaistnienia złamania prawa poszczególne treści zostaną niezwłocznie

O historii naszego rozwoju dowiesz się więcej, oglądając ten film:

Bildmotiv für Video Globale Seite V02

Nasza recepta na sukces

Wiodące marki oraz wieloletnie partnerstwo:

  • Asos
  • Wine Wine
  • Nm Nm
  • Just Just
  • Mm Mm
  • Cosnova Cosnova
  • Banana Banana