Informacja o ochronie danych

W przypadku niezgodności w poszczególnych wersjach językowych jako wiążąca obowiązuje niemieckojęzyczna wersja strony.

Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową. W celu nieustannej poprawy atrakcyjności naszej strony internetowej staramy się ją ulepszać, optymalizować oraz rozszerzać o kolejne funkcje i oferty. Bezpieczeństwo z tym związane jest dla nas priorytetowe. Korzystając z naszej strony powierzają nam Państwo swoje dane osobowe. Doceniamy Państwa zaufanie i zapewniamy, że obchodzimy się z nimi z należytą starannością.

W poniższym dokumencie dot. ochrony Państwa danych opisujemy, jakie dane gromadzone są w jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej. Poza tym, dokument informuje Państwa o przysługujących prawach oraz do kogo można się zgłosić z pytaniami, czy skargami dotyczącymi ochrony Państwa danych.

Ogólne wytyczne

Poniższa informacja o ochronie danych dotyczy spółek:

Ingram Micro CFS Germany GmbH, An der Anhalter Bahn 6, 14979 Großbeeren

Ingram Micro CFS Eurohub Fulfilment GmbH, An der Anhalter Bahn 6, 14979 Großbeeren

W naszym przedsiębiorstwie został wyznaczony pełnomocnik ds. ochrony danych, którego zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem zasad ochrony danych we wszystkich ich zakresach. W razie pytań związanych z ochroną danych lub uwag, mogą Państwo zwrócić się pod podany poniżej adres:

Ingram Micro CFS Germany GmbH i Ingram Micro CFS Eurohub Fulfilment GmbH:

E-Mail: DE-Datenschutz@ingrammicro.com

Organ odpowiedzialny za przetwarzanie danych danego przedsiębiorstwa (zgodnie z jego siedzibą) znajdą Państwo w infotece (niem: „Infothek”) na stronie federalnego pełnomocnika ds. ochrony danych pod podanym adresem: https://www.bfdi.bund.de (źródło dostępne w języku niemieckim).

Dane osobowe

Dane osobowe są cząstkowymi danymi osobistymi lub rzeczowymi określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Do danych osobowych zaliczają się np. Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu, stanowisko oraz nazwa przedsiębiorstwa. Informacje, które nie dotyczą bezpośrednio Państwa tożsamości, jak np. liczba użytkowników odwiedzających stronę internetową nie są traktowane jako dane osobowe.

Anonimowe gromadzenie danych

Jeżeli poniżej nie podano inaczej, podczas korzystania z naszej strony internetowej, Państwa dane osobowe nie są gromadzone, przetwarzane lub wykorzystywane w inny sposób. Podczas wywołania naszej strony internetowej przesyłane są niektóre informacje, jak np. adres IP, rodzaj i wersja używanej przeglądarki, systemu operacyjnego, z którego otwierana jest strona oraz godzina wyświetlenia.

Tego rodzaju dane nie mogą być przez nas wykorzystane w celu identyfikacji pojedynczych użytkowników. Informacje te będą służyły wyłącznie do analizy statystycznej w celu polepszenia atrakcyjności, treści oraz funkcjonalności naszej strony internetowej.

Cel gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych

Przetwarzanie danych

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są tylko w takim wymiarze, w jakim zostało to podane w ramach zawartej z Państwem umowy oraz jej realizacji, w celu realizacji zamówień oraz dostawy zamówionych artykułów, wystawieniu faktury, oraz wypełnieniu zobowiązań wynikających z umowy lub wymogów prawnych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO (niem. DSGVO). Dodatkowo Państwa dane są przetwarzane tylko w takim stopniu, zgodnie z art. 28 ust. 1 f RODO, w jakim występuje uzasadniony i dozwolony interes naszego przedsiębiorstwa, który nie narusza i nie stoi w sprzeczności w żaden sposób z Państwa interesem. O przetwarzaniu danych zostaną Państwo najpierw pouczeni. Jeżeli nie występuje żaden z powyższych wymogów, zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych.

Przekazywanie

Zarówno dane osobowe, jak i inne informacje, z wyłączeniem przekazywania informacji, wynikającego z ustaleń ustawowych (np. odprowadzanie podatku dochodowego, czy też kościelnego oraz składek ubezpieczenia zdrowotnego) nie będą przekazywane osobom trzecim. Podstawą prawną dla gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych jest umowa, która stanowi podstawę przetwarzania Państwa danych.
W odniesieniu do osób zatrudnionych podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest umowa o zatrudnieniu wraz z § 26 federalnej ustawy ochrony danych (niem. BDSG).

Zapisywanie

Dane zostaną zapisane w formie elektronicznej i przetwarzane, częściowo w Stanach Zjednoczonych w jednolitym dla naszego koncernu systemie przetwarzania danych. Ingram Micro Inc. jest przedsiębiorstwem certyfikowanym na mocy porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Amerykańskim Ministerstwem Handlu: EU-US Privacy Shield. W celu przetwarzania danych na terenie Stanów Zjednoczonych podpisaliśmy umowę zgodną z wytycznymi Komisji Europejskiej. Zawarta umowa zapewnia, iż w każdej fazie przetwarzania danych zachowane zostają przepisy ochrony danych, a dane są wykorzystywane tylko w tych celach, w jakich zostały udostępnione. Państwa dane osobowe nie są przetwarzanie i wykorzystywanie w innych celach. Podstawa prawna: art. 45 oraz 46 RODO.

Grupy osób oraz kategorie danych

Przepisy prawne dotyczące ochrony danych odnoszą się do wszystkich osób fizycznych. Dane będą zapisywane w odniesieniu do poniższych grup osób:

Grupy osób

Zatrudnieni (oraz osoby ubiegające się o pracę)
Klienci, klienci końcowi
Dostawcy
Spedytorzy
Osoby zainteresowane ofertą
Inni partnerzy biznesowi
Osoby odwiedzające tą stronę.

Kategorie danych

Zapisywane i przetwarzane w sposób elektroniczny są następujące kategorie danych:

Zatrudnieni

Dane podstawowe, dane adresowe, dane dla działu kadr, dane dotyczące listy płac i wynagrodzenia, dane komunikacyjne, protokół danych dotyczący korzystania z sieci IT.

Klienci, dostawcy, osoby zainteresowane ofertą, inni partnerzy biznesowi.

Dane podstawowe, dane adresowe, dane zawarte w umowie, dane dochodowe, dane dotyczące zamówienia i rachunku, dane bankowe, dane logistyczne, dane komunikacyjne oraz dane osoby kontaktowej.

Spedytorzy

Dane logistyczne

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych

Dane osobowe mogą, w zależności od grupy osób, zostać przekazane następującym instytucjom:

instytucje publiczne, którym dane muszą być przekazane na mocy ustawowych przepisów, np. ubezpieczyciel ubezpieczenia społecznego, urząd podatkowy;

instytucje bankowe celem realizacji płatności;

zewnętrzne przedsiębiorstwa usługowe w zakresie przetwarzania danych na zlecenie lub w zakresie realizacji zleconych usług w myśl art. 28 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych;

Państwa wymagane dane adresowe są przekazywane spedytorom i usługodawcom logistycznym w celu wykonania usług logistycznych oraz wysyłki;

Państwa dane, ew. w ramach sprawdzenia zdolności kredytowej w instytutach kredytowych oraz w przypadku problemów z płatnością, mogą zostać przekazane firmie windykacyjnej. Poza tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Państwa dane mogą być wykorzystane w celu porównania ich zgodnie z wymogiem, z listami embargo lub listami osób zablokowanych, zgodnie z przepisami embargo. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b oraz f RODO.

Wewnętrzne działy przedsiębiorstwa, które biorą czynny udział w wykonywaniu pracy przedsiębiorstwa (działy: zakupów, marketingu, dystrybucji, księgowości, kadr, kontrolingu).

Przetwarzanie danych na zlecenie

Opracowanie pojedynczych danych lub wykonanie prac naprawczych zleca się również przedsiębiorstwom świadczącym takie usługi. Przedsiębiorstwa te zostają szczegółowo sprawdzone i wybrane pod kątem ochrony danych. Rodzaj oraz zakres prac związanych z przetwarzaniem danych jest ustalany w umowie, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych (art. 28 RODO), w której zostaje ustalony zakres zlecenia.

Gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych

Protokół serwera

Każde odwiedziny naszej strony internetowej są oznaczone i zapisywane w postaci tzw. plików logowania do serwera. Dane te służą wyłącznie celom bezpieczeństwa oraz technicznej analizie korzystania z serwera.

Podczas tego procesu gromadzone są następujące dane:

Powód gromadzenia danych

Wyżej wymienione dane są gromadzone, z jednej strony w celu umożliwienia ustanowienia połączenia ze stroną oraz korzystania z niej, z drugiej strony w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu oraz technicznej administracji infrastruktury sieci, jak i optymalizacji oferty internetowej. Dokładne badanie adresu IP następuje wyłącznie w przypadku ataku na infrastrukturę sieci.

Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Podstawa prawna gromadzenia danych:

Przetwarzanie jest wymagane w celu zapewnienia uzasadnionego interesu osoby odpowiedzialnej (art. 6 ust. 1 f RODO).

Cookies

Plików cookies (pl. ciasteczka) używamy do analiz statystycznych. Cookies to pliki, które ułatwiają nawigację i mogą zostać zapisane na twardym dysku urządzenia. Dzięki plikom cookies unika się ponownego wprowadzania danych przy każdorazowym użytkowaniu. Pomagają nam one również w dokładnym dopasowaniu strony internetowej do Państwa potrzeb, jak np. język lub preferowany zakres zainteresowań.

Plik cookie może zawierać jedynie informacje, które sami przesyłamy Państwa urządzeniu – dane prywatne nie są odczytywane. Jeżeli zaakceptują Państwo pliki cookies na naszych stronach, nie będziemy mieli dostępu do informacji osobistych, jednak przy ich pomocy będziemy w stanie zidentyfikować Państwa komputer.

Możecie Państwo poruszać się po naszej stronie również bez plików cookies. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookies automatycznie. Możecie Państwo wyłączyć automatyczne zapisywanie cookies na twardym dysku, wybierając w ustawieniach opcję „Nie akceptuj ciasteczek”. Jak dokładnie zmienić ustawienia, należy przeczytać w instrukcji obsługi używanej przeglądarki. Cookies, które zostały już pobrane na Państwa komputer można w każdej chwili usunąć. Jeżeli nie zgodzą się Państwo na zapisywanie plików cookies, może skutkować to ograniczeniem możliwości korzystania z naszej oferty.

Pliki cookies używane na stronie internetowej

Korzystamy z „sesyjnych” plików cookies (session cookies) oraz z „permanentnych” plików cookies (persistent cookies). Sesyjne pliki cookies usuwane są automatycznie, w momencie, gdy opuszczają Państwo przeglądarkę. Permanentne pliki cookies zapisywane są na Państwa urządzeniu przez określony czas.

Pliki cookies używane na stronie internetowej

Cookie (strony trzecie)

Funkcja

Okres przechowywania

BIGipServerjob

Targeting/Advertising

koniec sesji

INDEED_CSRF_TOKEN

Targeting/Advertising

koniec sesji

JSESSIONID

Targeting/Advertising

koniec sesji

ctkgen

Targeting/Advertising

3 minuty

Podstawą prawną niniejszego gromadzenia oraz korzystania z danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 a RODO (Udzielenie zgody na "Cookie-Banner").

Permanentne pliki cookies używane na stronie internetowej:

Cookie (strony trzecie)

Funkcja

Okres przechowywania

CTK

Targeting/Advertising

17 lat

Podstawą prawną niniejszego gromadzenia oraz korzystania z danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 a RODO (Udzielenie zgody na "Cookie-Banner").

Możliwości niewyrażenia zgody na korzystanie z cookies:

Aby całkowicie zablokować pobieranie plików cookies lub włączyć funkcję informowania o ich pobieraniu, mogą Państwo odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, decydując tym samym, czy chcą Państwo natychmiast zablokować cookies. Brak udzielenia zgody na zapisywanie plików cookies, może skutkować ograniczeniem działania wybranych funkcji na naszej stronie internetowej. Informacje na temat blokowania cookies na Państwa urządzeniach znajdziecie w odpowiednim menu pomocniczym każdej przeglądarki lub na stronie internetowej producenta.

Przesyłanie podań o pracę drogą elektroniczną

Cel gromadzenia danych

Jeżeli chcecie Państwo złożyć u nas podanie o pracę drogą elektroniczną, będziemy potrzebowali Państwa danych osobowych, które traktować będziemy poufnie. Zgromadzone dane przetwarzane będą jedynie w celu wyboru kandydatów i o ile będzie to niezbędne, przekazane one zostaną oddziałom wewnętrznym, które będą z nich korzystać. Podstawa prawna gromadzenia danych: art. 88 RODO w poł. z § 26 nowej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych.

Informacje dot. procesu rekrutacji

Dane dot. Państwa pochodzenia etnicznego, płci, wyznania lub ideologii, upośledzenia, wieku lub tożsamości seksualnej nie są znaczące przy wyborze pracownika, dlatego prosimy o niedostarczanie nam jakichkolwiek informacji podanych wyżej.

Opracowywanie oraz usunięcie podania

Możecie Państwo w każdej chwili zlecić edycję lub usunięcie Państwa podania. W tym celu prosimy o zgłoszenie się do naszego działu personalnego. Dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Nie dotyczy to sytuacji, gdy stoją temu na przeszkodzie postanowienia prawne, jeżeli przechowywanie danych niezbędne jest jako materiał dowodowy lub jeżeli zgodzili się Państwo na zapisanie danych przez dłuższy okres. Dane osobowe usuwane są bezpośrednio lub najpóźniej do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji.

Po zawarciu umowy Państwa dane, mając na względzie właściwe przepisy prawne, przeniesione zostaną do akt personalnych w celu przeprowadzenia standardowego procesu organizacyjnego oraz administracyjnego. Oczywiście mają Państwo możliwość w każdej chwili wycofać swoje podanie.

Indeed

Wyżej wymieniona strona korzysta z Tracking Pixel, serwisu zajmującego się pomiarem skuteczności usług. Indeed korzysta z tzw. cookies, które zapisywane są na Państwa urządzeniu w celu monitorowania aktywności użytkownika oraz spersonalizowania wyszukiwania ofert na stronach Indeed. Szczegóły dotyczące gromadzenia, przetwarzania oraz korzystania z danych, z punktu widzenia Indeed oraz Państwa prawa oraz możliwe opcje ustawień znajdą Państwo w zasadach ochrony prywatności: https://de.indeed.com/legal.


Przyciski mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej znajdują się przyciski następujących przedsiębiorstw:

Przyciski te łączą się z portalami społecznościowymi. Dopóki przycisk nie zostanie przyciśnięty, dane nie zostaną przekierowane oferentom.

Po przyciśnięciu przycisku, zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową odpowiedniego usługodawcy. Jeżeli podczas kliknięcia w przycisk byli Państwo zalogowani na stronie usługodawcy, Państwa dane przetwarzane będą zgodnie z zasadami korzystania z danych, za które nie odpowiadamy.

Szczegółowe informacje dot. zasad każdego z usługodawców znajdziecie Państwo klikając w poniższe linki:

Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na to, aby ww. usługodawcy gromadzili Państwa dane, nie klikajcie w przyciski usługodawców znajdujące się na naszej stronie.

Google Maps

Niniejsza strona internetowa korzysta z produktu Google Maps, Google Inc. Korzystając z tej strony wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie, edytowanie oraz korzystanie z automatycznie zgromadzonych danych przez Google Inc., ich przedstawicieli oraz stron trzecich.

Warunki korzystania z Google Maps znajdziecie Państwo na stronie:
http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Google Web Fonts

Powyższa strona korzysta z tzw. Web Fonts, które służą jednorodnej prezentacji czcionek udostępnianych przez Google. Podczas wyświetlania strony przeglądarka internetowa wgrywa wymagane czcionki (Web Fonts) w Państwa pamięci podręcznej w celu poprawnego wyświetlenia tekstów i rodzajów pisma.

W tym celu Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google. Stąd Google otrzymuje informacje, że przez Państwa adres IP próbowano otworzyć naszą stronę internetową. Korzystanie z Google Web Fonts służy jednolitej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 f RODO.

Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, Państwa urządzenie wyświetli treści u użyciem standardowego rodzaju pisma.

Dalsze informacje o Google Web Fonts znajdą Państwo po podanym linkiem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w informacji o ochronie danych Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Prawa osób, których dotyczą dane

Państwa prawa dot. uzyskiwania informacji, niewyrażenia zgody, usunięcia, poprawy oraz do zażaleń

Zgodnie z europejską ustawą o ochronie danych osobowych (RODO) lub zgodnie z nową ustawą federalną o ochronie danych osobowych (niem. BDSG) mają Państwo prawo do uzyskania nieodpłatnych informacji odnośnie do zapisanych na temat Państwa danych, ich pochodzenia, odbiorcy, o celu przetwarzania danych jak i o ewentualnym prawie do poprawy, ograniczenia przetwarzania, usunięciu lub możliwości przeniesienia danych. Podstawa prawna: art 15 - 20 RODO.

W powyższych kwestiach należy zwrócić się do odpowiedniego przedsiębiorstwa pod podanym powyżej adresem.

Jeżeli poprosimy Państwa o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielenie takiej zgody jest dobrowolne i może zostać w każdej chwili wycofane. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie zostanie udzielona lub zostanie w późniejszym czasie wycofana, nie będzie skutkować to jakimikolwiek konsekwencjami.

W razie pytań mogą Państwo skonsultować się z komisarzem ds. ochrony danych pod wyżej wymienionym adresem e-mail.

Jeżeli chcieliby Państwo złożyć zażalenie, mogą się Państwo zwrócić do odpowiedniego organu nadzorczego, którego adres e-mailowy znajduje się powyżej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe podlegają różnym prawnym zasadom, dotyczącym okresu przechowywania, szczególnie w odniesieniu do przepisów handlowych i podatkowych. Po upływie okresu przechowywania dane są usuwane. Jeżeli dla pojedynczych kategorii danych nie ma innych uregulowań prawnych, zostają one usunięte, w momencie, kiedy nie jest uzasadnione dalsze ich przechowywanie. Podstawa prawna zapisu danych: art. 6 ust. 1 c RODO.

Monitoring wideo

Niektóre obszary przedsiębiorstwa są monitorowane za pomocą systemu kamer wideo. Monitorowane obszary są odpowiednio oznakowane. Dalsze informacje odnośnie do celu i zakresu monitoringu wideo mogą Państwo znaleźć na tabliczkach informujących o monitoringu lub uzyskać na żądanie w recepcji danego oddziału. Uwagi zawarte w powyższej informacji o ochronie danych obowiązują również w zakresie systemu monitoringu wideo. Podstawa prawna monitoringu wideo: art. 6 ust. 1 f RODO.

O historii naszego rozwoju dowiesz się więcej, oglądając ten film:

Bildmotiv für Video Globale Seite V02

Nasza recepta na sukces

Wiodące marki oraz wieloletnie partnerstwo:

  • Asos
  • Wine Wine
  • Nm Nm
  • Just Just
  • Mm Mm
  • Cosnova Cosnova
  • Banana Banana