Workforce

W celu zapewniania, aby pracownik pojawił się we właściwym miejscu i we właściwym czasie, wymagany jest nie tylko plan przyporządkowania pracowników do danego działu. Tu z pomocą przychodzi Workforce Management. Jako jego pracownik masz wgląd w faktyczne zapotrzebowanie na siłę roboczą poszczególnych działów w danym przedziale czasu. Po wykonaniu analizy wyników planowania wyciągasz wnioski oraz wraz z Twoim zespołem ustalasz przyszłe plany.

Health Safety Environment

Dział Health Safety Environment (HSE) troszczy się o zdrowie ponad 2000 naszych pracowników, dbając o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy, norm zdrowotnych oraz środowisko. Jako pracownik działu HSE zajmujesz się powyższymi zagadnieniami i dbasz o zapewnienie bezpieczeństwa w obrębie wszystkich działów. Do twoich zadań należą również zarządzanie działaniami prozdrowotnymi, działania zapobiegania wypadkom przy pracy oraz związane z udzielaniem pierwszej pomocy.

X21 1930 Corona Test

Aktualne oferty pracy działu

Zobacz wszystkie oferty

O historii naszego rozwoju dowiesz się więcej, oglądając ten film:

Bildmotiv für Video Globale Seite V02

Nasza recepta na sukces

Wiodące marki oraz wieloletnie partnerstwo:

  • Asos
  • Wine Wine
  • Nm Nm
  • Just Just
  • Mm Mm
  • Cosnova Cosnova
  • Banana Banana