Infrastruktura IT

Branża E-Commerce oraz procesy logistyczne są nie tylko ciekawe, ale i złożone. Są to dziedziny wciąż się rozwijające. Jeżeli już dziś myślisz o wyzwaniach jutra to trafiłeś do właściwego działu IT. Razem z innymi członkami zespołu opracowujesz indywidualne zapytania naszych klientów. Twoim głównym zadaniem jest nadzór nad systemem zarządzania logistyką magazynową. Analizujesz dane przychodzące. Do Twoich zadań należy również ciągła optymalizacja procesów oraz rozwój infrastruktury systemowej, jak i wewnętrznej sieci. Twoimi partnerami ścisłej współpracy są działy Projektmanagement, Customer Service oraz dział produkcji. Do Twoich zadań należą również rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem oraz sprzętem.

UAT

W Eurohub Ingram Micro kładziemy duży nacisk na łatwą obsługę systemu zarządzania logistyką magazynową. Jako dział UAT (User Acceptance Testing) zajmujesz się usuwaniem błędów oprogramowania oraz jego optymalizacją. Do Twoich zadań należą analiza błędów oraz raportowanie o postępach pracy. W celu ciągłej poprawy funkcjonalności systemu do Twoich zadań należeć będzie testowanie oraz analiza procesów oraz rozwiązań wykrytych błędów. Twoimi partnerami są inne działy techniczne oraz dział IT, z którymi opracowujesz rozwiązania.

Service Desk

Jako pracownik działu Service Desk łączysz realizację wymagań naszych klientów z zapewnieniem działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Opracowujesz wewnętrzne zlecenia (przesyłane elektronicznie) oraz wspierasz naszych klientów w przypadku problemów z oprogramowaniem lub sprzętem komputerowym. Do Twoich zadań należy również konfiguracja oraz montaż urządzeń.

Controllroom

Jako pracownik działu Controllroom jesteś odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowego funkcjonowania procesu produkcji. W centrali systemu zarządzania logistyką magazynową wraz z kolegami z zespołu zajmujesz się sterowaniem całym systemem magazynu. Z tego miejsca można natychmiast rozpoznać błędne komunikaty, awarie systemu oraz wprowadzić wymagane poprawki w celu zapewnienia dalszego sprawnego funkcjonowania systemu.

Reporting

Celem działu BI & R (Business Intelligence & Reporting) jest nadzór oraz analiza aktualnych danych operacyjnych, które następnie w przejrzysty sposób zostaną zaprezentowane docelowym grupom wewnętrznym i zewnętrznym. Oprócz analiz doraźnych dla naszych klientów do Twoich zadań należą również opracowanie zleceń poszczególnych działów oraz wsparcie w tworzeniu automatycznych rozwiązań w zakresie baz danych, z uwzględnieniem potrzeb oraz specyfiki danego działu.

Bild für technischen Bereich

Aktualne oferty pracy działu

Zobacz wszystkie oferty

O historii naszego rozwoju dowiesz się więcej, oglądając ten film:

Bildmotiv für Video Globale Seite V02

Nasza recepta na sukces

Wiodące marki oraz wieloletnie partnerstwo:

  • Asos
  • Wine Wine
  • Nm Nm
  • Just Just
  • Mm Mm
  • Cosnova Cosnova
  • Banana Banana