Front Office

Jako pracownik działu Front Office jesteś pierwszą osobą kontaktową dla wszystkich odwiedzających, gości, klientów oraz pracowników. Z wyczuciem reagujesz na ich życzenia, pytania i prośby oraz służysz radą i informacją. Odbierasz telefony, dokonujesz rejestracji oraz wydajesz przepustki dla odwiedzających. We współpracy z działem eventów koordynujesz obłożenie pomieszczeń konferencyjnych, zamawiasz catering oraz jesteś odpowiedzialny za karty pracownicze oraz karty dostępu.

Onboarding

Jako pracownik działu Onboarding witasz naszych nowych pracowników branży logistycznej, przekazujesz im wszystkie ważne informacje oraz wyposażasz w nowe ubranie robocze. Aby zapewnić nowym pracownikom możliwie sprawny start w przedsiębiorstwie nasi trenerzy przekazują im informacje oraz wskazówki związane z pracą działów oraz z ich nowymi zadaniami.

Bild für Bewerbungsprozess ggf Header

Aktualne oferty pracy działu

Zobacz wszystkie oferty

Kliknij zdjęcie naszego oddziału i zobacz historię jego rozwoju

DJI 0368

Nasza recepta na sukces

Wiodące marki oraz wieloletnie partnerstwo:

  • Asos
  • Wine Wine
  • Nm Nm
  • Just Just
  • Mm Mm
  • Cosnova Cosnova
  • Banana Banana