Front Office

Jako pracownik działu Front Office jesteś pierwszą osobą kontaktową dla wszystkich odwiedzających, gości, klientów oraz pracowników. Z wyczuciem reagujesz na ich życzenia, pytania i prośby oraz służysz radą i informacją. Odbierasz telefony, dokonujesz rejestracji oraz wydajesz przepustki dla odwiedzających. We współpracy z działem eventów koordynujesz obłożenie pomieszczeń konferencyjnych, zamawiasz catering oraz jesteś odpowiedzialny za karty pracownicze oraz karty dostępu.

Ewa opowiada w udzielonym wywiadzie, jak wygląda jej praca oraz współpraca w zespole: "Cieszę się, że mam taki zespół, a nasza współpraca przebiega sprawnie i przy okazji jest zawsze wesoło."

Onboarding

Jako pracownik działu Onboarding witasz naszych nowych pracowników branży logistycznej, przekazujesz im wszystkie ważne informacje oraz wyposażasz w nowe ubranie robocze. Aby zapewnić nowym pracownikom możliwie sprawny start w przedsiębiorstwie nasi trenerzy przekazują im informacje oraz wskazówki związane z pracą działów oraz z ich nowymi zadaniami.

Paweł jest kierownikiem zespołu Onboarding & Workwear i opowiada na naszym blogu o swojej pracy: "Moim zdaniem, dla mnie i dla pracowników naszej „szafy”, dużą przyjemnością jest poznawanie nowych osób."

Bild für Bewerbungsprozess ggf Header

Aktualne oferty pracy działu

Zobacz wszystkie oferty

O historii naszego rozwoju dowiesz się więcej, oglądając ten film:

Bildmotiv für Video Globale Seite V02

Nasza recepta na sukces

Wiodące marki oraz wieloletnie partnerstwo:

  • Asos
  • Wine Wine
  • Nm Nm
  • Just Just
  • Mm Mm
  • Cosnova Cosnova
  • Banana Banana