- Te dwa działy troszczą się o zapewnienie technicznie sprawnych i zadbanych stanowisk pracy -

Facility

Dział Facility zajmuje się wieloma zadaniami jednocześnie, zapewniając w ten sposób sprawne funkcjonowanie oddziału w Großbeeren. Menadżerowie tego działu są w ciągłej gotowości, pracują na drugim planie, dbając o poprawne działanie całego oddziału. W nagłym przypadku są oni dostępni zarówno za dnia, jak i w nocy. Wykazana gotowość jest oczywiście gratyfikowana czasem wolnym w zamian za wypracowane nadgodziny. Nasi menadżerowie pokonują czasami w trakcie jednej zmiany dystans 30 kilometrów na 5 kondygnacjach magazynu, również dla Ciebie nie powinno to stanowić problemu. Utrzymujesz urządzenia oraz instalacje w należytym stanie oraz dokonujesz samodzielnie małych napraw. Towarzyszysz zewnętrznym fachowcom oraz organizujesz przeprowadzki w obrębie naszego oddziału.

Również dbanie o czystość i porządek należy do zadań działu Facility. Pracownicy Cleaningteam dbają o czystość powierzchni, pomieszczeń, poręczy przy schodach oraz należytą utylizację odpadów. Jako pracownik działu Facility zapewniasz naszym pracownikom technicznie sprawne oraz czyste środowisko pracy.

Material Management

Jako pracownik działu przyjęcia towaru jesteś łącznikiem pomiędzy etapem dostawy, a etapem magazynowania. Kontrolujesz dostarczane artykuły i tym samym dbasz o spełnienie naszych wymogów jakości. Jesteś w stałym kontakcie z dostawcami oraz działem zakupów, ale również z pracownikami poszczególnych działów biurowych, które realizują zamówienia na potrzeby własne.

Bild für Warenannahme

O historii naszego rozwoju dowiesz się więcej, oglądając ten film:

Bildmotiv für Video Globale Seite V02

Nasza recepta na sukces

Wiodące marki oraz wieloletnie partnerstwo:

  • Asos
  • Wine Wine
  • Nm Nm
  • Just Just
  • Mm Mm
  • Cosnova Cosnova
  • Banana Banana