- Optymalizacja procesów operacyjnych ukierunkowanych na naszych klientów stanowi główny zakres obowiązków tych działów -

Account Management

Jako pracownik działu Account Management jesteś pierwszą osobą kontaktową dla naszych klientów oraz kierujesz komunikacją wewnętrzną w Ingram Micro Eurohub. Zręcznie tworzysz sieci kontaktów w przedsiębiorstwie oraz odpowiadasz za wielojęzyczną komunikację wewnętrzną, a w jej ramach za przygotowanie oraz tworzenie wszystkich istotnych informacji dla pracowników, przekazywanych za pomocą aplikacji firmowej oraz monitorów informacyjnych. Twoim celem jest przejrzysta oraz szybka komunikacja, minimalizowanie źródeł błędów oraz nieprzerwana opieka nad klientami.

Projektmanagment

Projektmanagment ma zawsze jasno postawione cele. Z ukierunkowaniem na klientów rozwijasz nowe koncepcje, biorąc pod uwagę różne logistyczne wyzwania. Podczas pracy koncepcyjnej masz zawsze na uwadze tworzone składowe procesu, od przyjęcia towaru, przez składowanie artykułów, komisjonowanie, aż po wysyłkę. Nieustannie analizujesz i optymalizujesz łańcuch dostaw naszych klientów oraz dostrzegasz odpowiednio wcześnie potencjalne dalsze usprawnienia. Posiadasz wiedzę z zakresu rynku E-Commerce oraz jego tendencji rozwoju. Potrafisz realizować proponowane naszym klientom rozwiązania handlowe oraz rozwiązania z zakresu Fulfillment oraz skutecznie rozwijać strategie na płaszczyźnie produkt a rynek.

Operations Development

Dział Operations Development zajmuje się wszystkimi aktywnościami związanymi z poprawą jakości, dokładnością procesów pracy oraz redukcją kosztów w obrębie przedsiębiorstwa. Twoje działania są ukierunkowane całkowicie na klientów i cechują się wydajnością oraz przejrzystymi procesami. Do realizacji powierzonych zadań angażujesz pracowników docelowych działów i we współpracy z nimi upraszczasz procesy produkcyjne. Skupiasz się na istocie zagadnień oraz współpracujesz ściśle ze wszystkimi działami przedsiębiorstwa, ponieważ tylko zapewniając harmonijny i jednoczesny przebieg procesów można zapewnić optymalne wykorzystanie łańcucha wartości dodatniej.

Bild für Projektmanagement

O historii naszego rozwoju dowiesz się więcej, oglądając ten film:

Bildmotiv für Video Globale Seite V02

Nasza recepta na sukces

Wiodące marki oraz wieloletnie partnerstwo:

  • Asos
  • Wine Wine
  • Nm Nm
  • Just Just
  • Mm Mm
  • Cosnova Cosnova
  • Banana Banana