Werteposter
Blog uczniów zawodowych

Wartości korporacyjne Ingram Micro

Ingram Micro kieruje się czterema podstawowymi wartościami korporacyjnymi i tym samym dba o zapewnienie jak najlepszej i motywującej atmosfery pracy, zarówno wśród pracowników biurowych, jak i magazynowych.

Nam, uczniom zawodowym udało się już zebrać kilka pozytywnych doświadczeń i chcielibyśmy się nimi z Wami podzielić, ale zanim to zrobimy, chcielibyśmy przedstawić, co oznaczają nasze wartości korporacyjne, które są szczególnie ważne:

1. Uznanie

Darzymy uznaniem każdego pracownika i pracowniczkę za ich wkład – każde wsparcie jest istotne.

Dajemy poczucie przynależności i akceptacji.

Dajemy poczucie przynależności i akceptacji.

Słuchamy się wzajemnie i służymy pomocą.

Dostrzegamy wykonaną pracę oraz okazujemy sobie uznanie za jej wykonanie.

2. Uczciwość

Nie faworyzujemy ani nie dyskryminujemy nikogo oraz sprawiedliwie rozdzielamy zadania.

Podchodzimy do każdego bez uprzedzeń i nikogo nie oceniamy.

Nie zrzucamy naszych błędów na innych, lecz się do nich przyznajemy.

Wspieramy się wzajemnie.

3. Szacunek

Każdemu pracownikowi okazujemy szacunek za wykonaną pracę oraz osiągnięte wyniki, niezależnie od specyfiki wykonywanej pracy.

Obchodzimy się ze wzajemnym szacunkiem do siebie i traktujemy się na równi.

Traktujemy każdego, jak chcielibyśmy, żeby traktowali nas.

Pracujemy i żyjemy razem i nie przeciwko sobie.

4. Otwartość

Nie mamy uprzedzeń względem innych kultur.

Liczymy się z opinią innych oraz ją szanujemy.

Rozmawiamy o problemach i “trudnych” tematach.

Potrafimy przyjmować krytykę oraz udzielamy innym informacji zwrotnej.

Werte pl Blogbeitrag

Nasze doświadczenia

Nasze prawie wszystkie dotychczasowe doświadczenia z Ingram Micro odbieramy pozytywnie. Pracownicy oraz koledzy z naszych działów są bardzo pomocni oraz przyjacielscy. Nie ważne, z jakim pytaniem się do nich zwrócę oraz jak często zadaje pytania, zawsze otrzymuję odpowiedź. Jak coś nam się nie podoba, powinniśmy zawsze móc o tym otwarcie mówić.

Jeżeli chodzi o uznanie, również zebraliśmy bardzo pozytywne doświadczenia. Często nas chwalono, jak i otrzymywaliśmy konstruktywny feedback.

Otwartość – jesteśmy otwarci na krytykę oraz informację zwrotną od innych

Uznanie – doceniamy osiągane wyniki oraz pokazujemy nasze uznanie

Nicholas (uczeń zawodowy pierwszego roku w dziedzinie logistyki magazynowej): “Miałem do tej pory wiele okazji, aby się sprawdzić oraz poznać lepiej moje mocne i słabsze strony. Regularnie dostajemy od naszych nauczycieli zawodowych feedback oraz możemy powiedzieć, co my myślimy i tym samym wzajemnie siebie chwalimy, polepszamy oraz razem decydujemy, jak wyglądam forma naszego dalszego kształcenia zawodowego.”

Uznanie – Słuchamy siebie wzajemnie i służymy sowie pomocą

Uczciwość – wspieramy się wzajemnie

Erik (uczeń zawodowy pierwszego roku w dziedzinie specjalista informatyki integracji systemu): “Zawsze mogę zadawać pytania i otrzymuję fachowe odpowiedzi, niezależnie od tego, ile razy pytałem.

Ogólnie w przedsiębiorstwie panuje bardzo dobra atmosfera, która pozwala na spokojną i skoncentrowaną pracę i naukę, co działa na mnie motywująco.”

Szacunek – obchodzimy się ze sobą ze wzajemnym szacunkiem i traktujemy na równi

Otwartość – liczymy się ze zdaniem innych osób oraz je szanujemy

Lisa, pomoc studencka zatrudniona w Ingram Micro, powiedziała: “Po jednym miesiącu spędzonym w przedsiębiorstwie mogłam wziąć udział w spotkaniu dotyczącym przygotowań do Summer Sale. Wtedy w spotkaniu uczestniczyły dwie osoby odpowiedzialne za organizację wydarzenia oraz dyrektor zarządzający. Pomimo faktu, iż byłam wtedy nowa, bez dużego doświadczenia w tej dziedzinie i ciągle się uczyłam nowych rzeczy, mogłam przedstawić moje pomysły i propozycje.“

Szacunek – traktujemy każdego tak, jak chcielibyśmy, żeby traktowali nas inni

Szacunek – pracujemy i żyjemy ze sobą i nie przeciwko sobie

Moje doświadczenia (Lena – uczennica zawodowa pierwszego roku w dziedzinie handlu w zakresie zarządzania biurem: “Niezależnie od działu, do którego zostałam przydzielona, za każdym razem otrzymywałam wsparcie oraz odpowiedzi na moje pytania. Czuję się w przedsiębiorstwie bardzo doceniona oraz zostałam dobrze przyjęta. Moi mentorzy oraz pracownicy biurowi zawsze byli gotowi do pomocy oraz służyli radą. W trudnych sytuacjach próbujemy zawsze znaleźć rozwiązanie, które wszystkich zadowala oraz zachowujemy się przy tym, tak, jak się tego od nas oczekuje. Szczególnie świetna w naszym przedsiębiorstwie jest reguła mówienia sobie na “ty” oraz otwarta, przyjazna atmosfera.”


Udostępnij wpis

Kliknij zdjęcie naszego oddziału i zobacz historię jego rozwoju

1 Standortbild Vogelperspektive V02

Nasza recepta na sukces

Wiodące marki oraz wieloletnie partnerstwo:

  • Asos
  • Wine Wine
  • Nm Nm
  • Just Just
  • Mm Mm
  • Cosnova Cosnova
  • Banana Banana