Umfrage Blog Diane
Blog uczniów zawodowych

Projekt w kooperacji z zespołem HRD dot. wzmocnienia przywiązania pracowników do przedsiębiorstwa

Drugim dużym projektem naszej praktykantki podczas czasu spędzonego w zespole HRD była analiza oraz ocena komentarzy ujętych w corocznej ankiecie pracowniczej, przeprowadzonej wśród wszystkich pracowników oddziału Ingram Micro w Großbeeren.

Komentarze pracowników są ważnym elementem oceny wyników ankiety, ponieważ dzięki nim mają oni możliwość wyrażenia własnego zdania odnośnie do aspektów w przedsiębiorstwie: co im się podoba lub nie podoba, co by zmienili, a co nie wymaga wprowadzenia zmian - co daje im możliwość wyrażenia zdania w przejrzysty sposób, bez obawy przed oceną innych.

Ucieszyłam się, że byłam częścią tego projektu, ponieważ temat przywiązania pracownika do przedsiębiorstwa uważam za interesujący i jest on związany z kierunkiem moich studiów. Podczas czytania oraz analizy komentarzy otrzymałam praktyczny obraz tego, co znałam tylko w teorii, szczególnie w odniesieniu do czynników, które mają wpływ na przywiązanie pracowników do przedsiębiorstwa.

Byłam tego świadoma, że zaprezentowanie wyników mojej pracy wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ stanowiłam niejako łącznik pomiędzy pracownikami i przedsiębiorstwem. Czynnik ten podkreśla znaczenie mojej pracy.

Cieszę się, że mogłam współpracować przy tym projekcie i jestem ciekawa jego wyników.

Do następnego wpisu

Diane


Udostępnij wpis

O historii naszego rozwoju dowiesz się więcej, oglądając ten film:

Bildmotiv für Video Globale Seite V02

Nasza recepta na sukces

Wiodące marki oraz wieloletnie partnerstwo:

  • Asos
  • Wine Wine
  • Nm Nm
  • Just Just
  • Mm Mm
  • Cosnova Cosnova
  • Banana Banana