KAIZEN Workshop 25 05 2021 2
Blog uczniów zawodowych

It’s time for Lean

Witajcie drodzy czytelnicy i czytelniczki tego bloga,

mam na imię Manuel. Aktualnie kształcę się (drugi rok) jako specjalista logistyki magazynowej.

W kwietniu tego roku pracowałem przez 2 tygodnie w dziale Lean. Wytłumaczę Wam jednak najpierw, co kryje się pod pojęciem "Lean". Lean jest metodą umożliwiającą optymalizację wszystkich procesów pracy podczas przemysłowej produkcji dóbr.

Każdego ranka odbywa się spotkanie. Dzięki tym spotkaniom każdy członek zespołu wie, jakie zadania są zaplanowane i jak będzie wyglądał plan dnia. Jako członek zespołu jest się odpowiedzialnym za różnorodne i ciekawe zadania.

Jednym z zadań jest przeprowadzanie warsztatów Kaizen. Celem metody Kaizen jest wspólnie z kierownikami zespołów, kierownikami zmian, kierownikami działów oraz zespołem Lean przyjrzeć się krok po kroku danemu procesowi pracy. Dzięki takiemu postępowaniu można zobaczyć, z których kroków danego procesu można zrezygnować, które kroki są istotne i jak można je usprawnić.

Innym ciekawym zadaniem działu Lean są spotkania Gemba. Również w tym procesie biorą udział kierownicy zespołów, zmian oraz działów. Podczas codziennych spotkań Gemba cały zespół omawia problemy procesów pracy, które trwają za długo i opracowuje odpowiednie rozwiązania.

Istotna w tym przypadku jest umiejętność pracy w zespole. Należy też być osobą komunikatywną i otwartą. Cały czas pojawiają się też nowe wyzwania, co sprawia, że nie można się nudzić.

Wasz uczeń zawodowy

Manuel 😊


Udostępnij wpis

O historii naszego rozwoju dowiesz się więcej, oglądając ten film:

Bildmotiv für Video Globale Seite V02

Nasza recepta na sukces

Wiodące marki oraz wieloletnie partnerstwo:

  • Asos
  • Wine Wine
  • Nm Nm
  • Just Just
  • Mm Mm
  • Cosnova Cosnova
  • Banana Banana