Bild Erste Hilfe für HSE
Blog uczniów zawodowych

Z dziennika uczennicy zawodowej - dział HSE

podczas dwóch tygodni, od 15. do 26.06.20 miałam okazję zapoznać się z pracą działu Health Safety Environment, w skrócie HSE.

Ważnymi ustawami, wyznaczającymi pracę tego działu są ustawa o bezpieczeństwie pracy (niem. Arbeitssicherheitsgesetz) oraz ustawa o ochronie pracowników (niem. Arbeitsschutzgesetz). Ustawy te zawierają np. uregulowania dot. ochrony pracowników oraz przepisy regulujące pracę lekarzy zakładowych, jak i innych pracowników zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa pracy.

Jeżeli chodzi o zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy, miałam okazję brać udział w obchodach kontrolnych po magazynie, podczas których identyfikowaliśmy potencjalne zagrożenia dla pracowników w celu ich szybkiego wyeliminowania i tym samym zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników.

Podczas obchodu sprawdzaliśmy, czy np. narzędzia pracy są wykorzystywane zgodnie z zaleceniami, czy drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne nie są zastawione, czy tzw. niebezpieczne materiały (np. środki czyszczące) są przechowywane we właściwy sposób, czy zapewniony jest wolny dostęp oraz wyposażenie apteczek oraz czy nasi pracownicy przestrzegają ergonomii pracy.

Jeżeli chodzi o zagadnienia związane ze zdrowiem pracowników, dowiedziałam się, czym jest ergonomia w miejscu pracy, ale też, czym jest Work-Life-Balance oraz zdrowy tryb życia. Są to zagadnienia związane z dostateczną ilością ruchu, również podczas wykonywania pracy biurowej, adaptacją stanowiska pracy, zadowoleniem z wykonywanych zadań, planowaniem, wyznaczaniem priorytetów wykonywanych zadań, analizą czynników stresogennych oraz zapewnieniem optymalnych warunków pracy w celu realizacji założonych celów w sposób efektywny oraz możliwie bezstresowy oraz wiele innych zagadnień.

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy oraz ochroną pracowników i ich zdrowiem bardzo mnie zainteresowały i dlatego uważam, że były to ciekawe dwa tygodnie spędzone z pracownikami działu HSE i z chęcią spędziłabym z nimi więcej czasu.

Moja przygoda z działem HSE dobiegła końca, mimo wszystko cieszę się, że w innych działach będę miała zapoznać się z kolejnymi zagadnieniami funkcjonowania przedsiębiorstwa. Od tego tygodnia będę poszerzać moją wiedzę oraz przyglądać się pracy działu zakupów.

Do napisania, wasza uczennica zawodowa Ingram Micro - Lena

Ingram Arbeitsplatz Sicherheit Pickwagen A6 Aufkleber
Ingram Arbeitsplatz Sicherheit Treppe A4 inhouse print
Ingram Security Besucher A5 KORREKT

Udostępnij wpis

Kliknij zdjęcie naszego oddziału i zobacz historię jego rozwoju

DJI 0368

Nasza recepta na sukces

Wiodące marki oraz wieloletnie partnerstwo:

  • Asos
  • Wine Wine
  • Nm Nm
  • Just Just
  • Mm Mm
  • Cosnova Cosnova
  • Banana Banana